Biltvätt

Vårt automatiska biltvätt tar hand om din bilen medans du kan njuta av en kopp kaffe inne på cafeterian eller restaurangen

Varför är tvättvattnet farligt?

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen. Oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägarna sköljs av vid tvätten.  Ämnena kan vara mycket skadliga för miljön.

Varför ska man inte tvätta på gatan?

Gatubrunnarna är enbart till för regnvatten. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så rinner det mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas.

Vid enstaka rengöring av bilen utan tvätt- eller avfettningsmedel kan du ställa dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga såsom en gräsmatta eller dylikt, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar. Avfettningsmedel och tvättkemikalier är ofta skadliga för miljön. Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.